Struktura Nadace

Orgány Nadace jsou tříčlenná správní rada a revizor. Správní rada Nadace spravuje majetek nadace, řídí činnost Nadace a rozhoduje o všech záležitostech Nadace, pokud nejsou tímto statutem, popř. rozhodnutím správní rady výslovně svěřeny do rozhodování předsedy správní rady Nadace.

Správní rada:

Jiří Vénos,
- člen a předseda správní rady

Petr Vénos,
- člen a místopředseda správní rady

Oldřich Lehký,
- člen správní rady

Revizor:

Ing. Bedřich Kutálek

Revizor je kontrolním orgánem Nadace a v souladu s § 20 zákona č. 227/1997 Sb. vykonává činnost dozorčí rady Nadace.