Výroční zprávy

Roční výroční zprávy budou pravidelně zveřejňovány uložením do sbírky listin u rejstříkového soudu ve lhůtě 30 dnů po schválení výroční zprávy správní radou a na stránkách nadace www.nadaceelzaco.cz vždy nejpozději do 30.7. následujícího roku.

Výroční zpráva Nadace Elzaco za rok 2020

Výroční zpráva Nadace Elzaco za rok 2019

Výroční zpráva Nadace Elzaco za rok 2018

Výroční zpráva Nadace Elzaco za rok 2017

Výroční zpráva Nadace Elzaco za rok 2016

Výroční zpráva Nadace Elzaco za rok 2015

Výroční zpráva Nadace Elzaco za rok 2014

Výroční zpráva Nadace Elzaco za rok 2013